CONSUL

Open platform voor participatie projecten.

Download CONSUL (github) CONSUL demo

CONSUL is dé software voor open, transparente en democratische participatie.

Vrij

CONSUL is open source en kan worden gebruikt door iedereen.

Op maat

Iedereeen is vrij om CONSUL aan te passen naar eigen behoefte.

Veilig

Uw privacy wordt gewaarborgd. Integratie met erkende authenticaties.

Ondersteund

Gedragen door een community van ontwikkelaars, instanties en overheden.

Documentatie

Geavanceerde documentatie

Document Formaat Grootte Download
Beheerhandleiding (v.0.15) PDF 3.2Mb Download Beheerhandleiding (v.0.15)
Communicatiegids PDF 759Kb Download Communicatiegids
Stem instructie PDF 93Kb Download Stem instructie
Participatie instructie PDF 103Kb Download Participatie instructie
Budget instructie PDF 107Kb Download Budget instructie
Informatie teksten instructie PDF 99Kb Download Informatie teksten instructie
Stembijlage instructie PDF 216Kb Download Stembijlage instructie
Aanbevolen acties voor gebruikers PDF 34Kb Download Aanbevolen acties voor gebruikers
Informatie voor gebruikers PDF 30kb Download Informatie voor gebruikers

Functionaliteit

Debat

Iedereen kan een debat starten over een willekeurig onderwerp. Elk debat krijgt een eigen plek waar mensen kunnen discussieren. Bij een hoge activiteit krijgt een debat meer waarde, hierdoor komen belangrijke onderwerpen vanzelf bovendrijven.

Voorstellen

Iedereen kan een voorstel indienen en draagvlak verwerven. Wanneer een voorstel voldoende draagvlak heeft gekregen wordt het in stemming gebracht en zo wordt gezamelijk bepaald of er actief mee aan de slag dient te worden gegaan.

Budgeteren

Het budgeteren in CONSUL geeft iedereen de mogelijkheid gezamelijk budgetten samen te stellen en budgetten te verdelen. Hier kunnen instanties of overheden op inhaken en het budget daadwerkelijk vrij maken, maar ook de voortgang van het budget bewaken.

Stemmen

Iedereen kan veilig stemmen op voorstellen en ideeën op een computer, tablet of smartphone. Bepaal eenvoudig welke onderwerpen belangrijk voor je zijn.

Voorstellen bespreken

Met CONSUL is het mogelijk op een transparante manier concept voorstellen te delen zodat aanpassingen gemakkelijk kunnen worden verzameld en geinventariseerd. Vroegtijdig worden stakeholders betrokken om verbeteringen en commentaar toe te voegen aan het document. Dit zorgt voor betere formele documenten met meer draagvlak, bijvoorbeeld voor overheidsinstanties.

Processen

Bij geavanceerde participatie in b.v. ruimtelijke ontwikkeling waarvoor een aantal specifieke fases van participatie kan worden uitgewerkt kan van deze functionaliteit gebruik worden gemaakt.

CONSUL wordt gebruikt door 120 organisaties

Contact

Wij, of onze lokale partners, bieden technische hulp en kunnen helpen CONSUL te implementeren, te hosten en participatie trajecten te organiseren. Voor alle vragen over CONSUL kunt u bij ons terecht.